LANCE / 恒涯澜

22, ⚧ they ⚣⚢

ᴏʀɪɢɪɴᴀʟ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ + ᴏᴛʜᴇʀ ɪɴᴛᴇʀᴇsᴛs

🇺🇸出生华裔

ENG / 中文(普通话)

Certified SHSL Cosplayer Conspiracy Theorist (★)

I generally don't follow back.


ART: @LANCEHENGYA

READ MY COMIC

2020: ALL ART20192018

tumblr / twitter (🔞) / insta / curiouscat / lastfm / email / shrines / credit

free web counter

G O R P S E C